Күлдірмамай

Күлдірмамай – ауызынан оқталып, пілте арқылы от алатын ескі мылтықтың атауы. Күлдірмамайдың атар кезде жерге тіреп қоятын жинамалы сирағы болады. Ауыз әдебиетінде «күлдірмамай» Абылай ханның мылтығы болғандығы айтылады. Кейін оны Кенесары хан ұстаған деген мәлімет бар.

6alash ұсынады